מה בתוכנית?

תאריך:
21-22 פברואר 2018

מקום:
דיויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

דוברים:
19 דוברים

08:30 - 09:00

רישום, התכנסות וביקור בתערוכה

09:00 - 09:20

דברי פתיחה

Prof. Anton Sculean

09:20 - 10:10

Predictable periodontal regeneration. From science to clinical implementation

Prof. Anton Sculean
Dr. Mario Imbrugia

10:10 - 11:00

The prosthetic treatment in the digital era

Prof. Mario Imbrugia

11:00 - 11:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

Prof. Alberto Fonzar

11:30 - 12:20

The prosthodontic dilemma in restoring the periodontally-compromised patient:
Maintenance of compromised teeth or extraction and implant replacement
Part 1: Teeth as abutments

Prof. Alberto Fonzar
Prof. Luca Cardaro

12:20 - 13:10

Treatment of edentulous jaws : do we need an individualized treatment plan ?

Prof. Luca Cordaro

13:10 - 14:10

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

ד

14:10 - 14:30

שיקום על שתלים מול שיקום על שיניים טבעיות- מתי ולמה?
ד"ר הנרי רון וד"ר אלי פרידוולד
ד

14:30 - 14:50

שתלים דנטלים בפעם השניה (הסיפור שלא נגמר)
ד"ר בני רצקין

14:50 - 15:10

שליטה על תוצאות אסתטיות בעזרת שתלים מידיים ושחזורים זמניים

ד"ר נחום סאמט
Prof. Ercoli Carlo

15:10 - 16:00

Occlusion, loading, and overloading in implant dentistry: from biology to biomechanics to clinic, critically

Prof. Ercoli Carlo

16:00 - 16:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

ד

16:30 - 16:50

Breakdown of periodontal homeostasis by dental implants

ד"ר אסף וילנסקי
ד

16:50 - 17:10

Immediate restoration of implants placed into fresh extraction sockets for single tooth
replacement in the esthetic zone- an evidence based flow-chart for success

ד"ר רוני קולרמן
Dr. Mario Imbrugia

17:10 - 18:00

Vertical ceramics: an innovative treatment concept for veneer restorations

Prof. Mario Imbrugia

18:00 - 19:30

ישיבה עסקית האיגוד לפריו

19:30

ערב גאלה. אומן אורח: אדיר מילר.

08:30 - 09:00

רישום, התכנסות וביקור בתערוכה

Prof. Massimo Simion

09:00 - 09:50

Peri-implantitis associated with machined or rough surfaces: 30 years of experience

Prof. Massimo Simion
Prof. Ercoli Carlo

09:50 - 10:40

Pragmatic surgical and prosthetic solutions for simple and complex implant cases

Prof. Ercoli Carlo

10:40 - 11:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

Prof. Massimo Simion

11:10 - 12:00

Esthetics in implant dentistry and new trends in bone regeneration

Prof. Massimo Simion
Prof. Luca Cardaro

12:00 - 12:50

Treatment of tissue defects in the aesthetic zone: advantages of multiple surgical stages

Prof. Luca Cordaro

12:50 - 13:50

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה

אולם א׳ פריו

13:50 - 15:10

הצגות מתמחים על שם גבריאל גקמן ז”ל
ד ד

15:10 - 15:40

Treating gingival recessions in crown restored teeth
ד"ר רן הרצברג וד"ר גיא כרמלי
פרופ' קרלוס נמקובסקי

15:40 - 16:10

Evidence based decision making in periodontal tooth prognosis and maintenance of the natural dentition

פרופ’ קרלוס נמקובסקי

אולם ב׳ שיקום

13:50 - 15:00

הצגות מתמחים על שם פרופ' אברמובסקי
ד

15:00 - 15:30

ייצוב הסגר באמצעות שחזורים אדהזיביים בגישה זעיר פולשנית : לקיחת החלטות וביצוע במקרה פריו-פרותטי
ד"ר ערן צנציפר וד"ר קובי לנדסברג
פרופ זיו מזור

15:30 - 15:50

Ridge Atrophy Treatment Concepts utilizing Osseodensification in order to enable the practitioner an immediate restorative solution

פרופ' (UTM Romania) זיו מזור
פרופ' צבי שוורץ

15:50 - 16:10

Use of microtextured titanium implants produced by additive manufacturing for the
treatment and restoration of cases with severe bone deficiency

פרופ’ צבי שוורץ

16:10 - 16:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

Prof. Alberto Fonzar

16:40 - 17:30

The prosthodontic dilemma in restoring the periodontally-compromised patient:
Maintenance of compromised teeth or extraction and implant replacement
Part 2: Implants as abutments

Prof. Alberto Fonzar
Prof. Anton Sculean

17:30 - 18:20

The bernese concept for the treatment of single and multiple gingival recessions

Prof. Anton Sculean